Home

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมคัดเลือกครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 

    ตามที่ สสวท. และคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการจัดอบรมคัดเลือกครั้งที่่ 1 ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2557 ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมคัดเลือกครั้งที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และฟิสิกส์ มีรายชื่อเรียงตามตัวอักษณดังต่อไปนี้

อ่านต่อ 


กำหนดการจัดอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 (12 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2557)

    สสวท. กำหนดลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ในวันที่ 12 ตุลาคม 2557 ณ ห้องสาขาโอลิมปิกวิชาการฯ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป และนักเรียนทุกคนจะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักเรียน เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท. 

     สำหรับนักเรียนที่ผ่านการอบรมคัดเลือกครั้งที่ 2 ในปีที่ผ่านมา และมีความประสงค์จะกลับเข้าโครงการ ขอให้กรอกแบบแสดงความจำนงขอเข้าอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 และยื่นให้โรงเรียนรวบรวม และส่งรายชื่อ เพื่อขอเข้าร่วมการคัดเลือกเข้าโครงการฯ ประจำปี 2558

ดาวน์โหลดเอกสาร -->    จดหมายโรงเรียน      จดหมายนักเรียน      แบบแสดงความจำนง


คู่มือการดำเนินงานทุนโอลิมปิกวิชาการฯ

   ด้วยคณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำเนินงานทุนโอลิมปิกวิชาการ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้พิจารณากำหนดนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานทุนโอลิมปิกวิชาการ ตามรายละเอียดในเอกสารดังแนบ

อ่านต่อ 


 ประกาศ เงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

   ด้วยคณะกรรมการอำนวยการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ได้มีมติให้ประกาศเงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยฯ ตั้งแต่การดำเนินงานโครงการฯ ประจำปี 2557 ตามรายละเอียดในเอกสารดังแนบ

อ่านต่อ 

สถิติการเยี่ยมชม

00126835
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
142
325
974
4868
126835
Free business joomla templates