Home

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา

      ด้วย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับกลุ่มคิวบิกครีเอทีฟ จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ระหว่างวันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2558 เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเรียนรู้วิชาการที่ครอบคลุมหลักการของสะเต็มศึกษา ประกอบกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ร่วมกับชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อสร้างโครงงานต่างๆ ตามจินตนาการ โดยเน้นทักษะการใช้ชีวิต ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะความคิด สร้างสรรค์ ร่วมกับทักษะการใช้เทคโนโลยี ซึ่งมีค่าลงทะเบียนการเข้าค่ายคนละ 11,000 บาท ภายในวันที่ 28 กันยายน 2558

ดาวน์โหลดเอกสาร --> รายละเอียดโครงการ


กำหนดการจัดอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 (11 - 31 ตุลาคม 2558)

    สสวท. กำหนดลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ในวันที่ 11 ตุลาคม 2558 ณ ห้องสาขาโอลิมปิกวิชาการฯ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป และนักเรียนทุกคนจะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักเรียน เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท. ยกเว้นวิชาคอมพิวเตอร์ ให้มาลงทะเบียนวันที่ 23 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

     สำหรับนักเรียนที่ผ่านการอบรมคัดเลือกครั้งที่ 2 ในปีที่ผ่านมา และมีความประสงค์จะกลับเข้าโครงการ ขอให้กรอกแบบแสดงความจำนงขอเข้าอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 และยื่นให้โรงเรียนรวบรวม และส่งรายชื่อ เพื่อขอเข้าร่วมการคัดเลือกเข้าโครงการฯ ประจำปี 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร -->  รายละเอียดการอบรมและแบบกรอกประวัติ     แบบแสดงความจำนง


ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวโอลิมปิกวิชาการ ฉบับที่ 1 - 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2558)

       

       ฉบับที่ 1                          ฉบับที่ 2      


การเข้าร่วมกิจกรรม 1 Day Camp 

    สสวท. รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 70 คน เข้าร่วมกิจกรรม 1 Day Camp "จุดประกาย....ให้น้องสู่เส้นทางโอลิมปิกวิชาการ" ในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1602 อาคารอำนวยการ สสวท.  เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  

     น้องๆ จะได้พบกับพี่ๆ ที่เป็นนักเรียนและผู้แทนประเทศไทยฯ ในโครงการโอลิมปิกวิชาการฯ ที่จะมาเล่าประสบการณ์สู่เส้นทางโครงการโอลิมปิกวิชาการและเคล็ดลับดีดี รวมทั้งมีกิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุกให้ลงมือปฏิบัติกันอีกด้วย  

                                                                      รูปภาพกิจกรรม


 คู่มือการดำเนินงานทุนโอลิมปิกวิชาการฯ

   ด้วยคณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำเนินงานทุนโอลิมปิกวิชาการ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้พิจารณากำหนดนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานทุนโอลิมปิกวิชาการ ตามรายละเอียดในเอกสารดังแนบ

อ่านต่อ 


 ประกาศ เงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

   ด้วยคณะกรรมการอำนวยการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ได้มีมติให้ประกาศเงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยฯ ตั้งแต่การดำเนินงานโครงการฯ ประจำปี 2557 ตามรายละเอียดในเอกสารดังแนบ

อ่านต่อ 

สถิติการเยี่ยมชม

00179436
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
132
146
3101
6082
179436
Free business joomla templates