ตามที่ สสวท. และคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์และฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการจัดอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 10 – 28 ตุลาคม 2559 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมคัดเลือกครั้งที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และฟิสิกส์ มีรายชื่อตามตัวอักษรดังต่อไปนี้

วิชาฟิสิกส์ –>  ประกาศผลฟิสิกส์

วิชาคณิตศาสตร์ –>ประกาศผลคณิตศาสตร์ 

วิชาคอมพิวเตอร์ –>ประกาศผลคอมพิวเตอร์