สสวท. ร่วมกับ มูลนิธิ สอวน. และ สพฐ. จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จนถึงมหาวิทยาลัยปีที่ 2 เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ Asian Science Camp 2017 ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2560 ตามรายละเอียดประกาศดังลิงค์แนบ

ประกาศการรับสมัคร

http://www.posn.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=634&Itemid=158

ASC2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *