ด้วย มูลนิธิ สอวน. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 ในประเทศไทย พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 12-21 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดภูเก็ต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตปัตตานี จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาผู้ประสานงาน (Liaison) โดยสามารถยื่นใบสมัครแบบออนไลน์หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  https://ioaa2017.posn.or.th/liaison

16422494_1318683808170052_4210134573965115514_o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *