กระทรวงต่างประเทศแจ้งว่าศูนย์ Scientific Olympiad Student Center ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์การวิจัย และเทคโนโลยี สาธารณรัฐอิหร่าน มีกำหนดแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 18 และเคมีโอลิมปิก ครั้งที่ 10 ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 สิงหาคม 2560 ณ กรุงเตหะราน จึงขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ http://olympiad.sanjesh.org/En/Default.aspx หรือทาง email: olympiad@sanjesh.org