การอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

การอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี และฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2561 ตั้งแต่วันที่ 8 – 31 ตุลาคม 2560 โดย สสวท. กำหนดลงทะเบียนและปฐมนิเทศในวันที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องฝ่ายโอลิมปิกวิชาการฯ อาคารปฏิบัติการ ชั้น 2 สสวท.