ตามที่ สสวท. และคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมคัดเลือกครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 9–31 ตุลาคม 2560  ไปแล้ว นั้น  ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561  วิชาคอมพิวเตอร์ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

วิชาคอมพิวเตอร์  ประกาศผล

สำหรับกำหนดการการอบรมเพิ่มเติมสำหรับการเข้าอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 จะแจ้งให้ทราบให้ภายหลัง