กำหนดการอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

สสวท. กำหนดการอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 นักเรียนในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยจัดงานปฐมนิเทศนักรเียนในวันที่ 4 มีนาคม 2561 และจัดอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม – 30 เมษายน 2561 โดยขอให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบการเข้าอบรมคัดเลือกและเข้าพัก ณ สสวท. ดังต่อไปนี้ วิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 5 – 23 มีนาคม และ 18 – 30 เมษายน 2561 หนังสือผู้ปกครอง

ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ประจำปี 2561

ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ประจำปี 2561 ตามรายละเอียดดังประกาศนี้