สสวท. กำหนดการอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 นักเรียนในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยจัดงานปฐมนิเทศนักรเียนในวันที่ 4 มีนาคม 2561 และจัดอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม – 30 เมษายน 2561 โดยขอให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบการเข้าอบรมคัดเลือกและเข้าพัก ณ สสวท. ดังต่อไปนี้

วิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 5 – 23 มีนาคม และ 18 – 30 เมษายน 2561 หนังสือผู้ปกครอง

วิชาคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 5 – 27 มีนาคม 2561 และเดือนเมษายน 2561 จะแจ้งภายหลัง หนังสือผู้ปกครอง

วิชาเคมี  ตั้งแต่วันที่ 5 – 30 มีนาคม 2561 หนังสือผู้ปกครอง

วิชาฟิสิกส์ ตั้งแต่วันที่ 5 – 31 มีนาคม และ วันที่ 17 – 30 เมษายน 2561 หนังสือผู้ปกครอง

หนังสือขออนุญาตโรงเรียน