สสวท. กำหนดการอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 นักเรียนในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยจัดงานปฐมนิเทศนักเรียนในวันที่ 3 มีนาคม 2562 และจัดอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม – 31 เมษายน 2562  โดยขอให้นักเรียนและผู้ปกครองปฏิบัติดังนี้

ขอให้นักเรียนทุกคนกรอกแบบตอบรับตามลิงค์นี้  –>  แบบตอบรับ

และให้ผู้ปกครองลงนามในแบบอนุญาตแล้วให้นักเรียนนำส่งในวันปฐมนิเทศ (3 มีนาคม 2562)

หนังสือถึงโรงเรียน —>  โรงเรียน

หนังสือถึงผู้ปกครอง —> วิชาคณิตศาสตร์   วิชาคอมพิวเตอร์   วิชาเคมี   วิชาฟิสิกส์

โดยตารางการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะแจกให้ในวันลงทะเบียนและปฐมนิเทศนักเรียน วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป