สสวท. ขอประกาศเงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ให้มีผลตั้งแต่การคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปีพุทธศักราช 2563 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังประกาศแนบ

Anno_Physic