ตามที่ สสวท. และคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี และฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการจัดอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2562 นั้น

บัดนี้ มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี และฟิสิกส์ ปรากฎรายชื่อตามตัวอักษรดังแนบ

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 ดังข้อมูลและประกาศต่อไปนี้

วิชาคณิตศาสตร์  –> เข้าอบรมตั้งแต่วันที่ 4 – 31 มกราคม 2563
วิชาคอมพิวเตอร์  –> เข้าอบรมตั้งแต่วันที่ 8 – 31 มีนาคม 2563
วิชาเคมี –> เข้าอบรมตั้งแต่วันที่ 8 – 31 มีนาคม 2563
วิชาฟิสิกส์ –> เข้าอบรมตั้งแต่วันที่ 9 – 24 ธันวาคม 2562

chem
maths
comp
logo