การอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

การอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี และฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 7 – 31 ตุลาคม 2561 โดย สสวท. กำหนดลงทะเบียนและปฐมนิเทศในวันที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องฝ่ายโอลิมปิกวิชาการฯ อาคารปฏิบัติการ ชั้น 2 สสวท.