เงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (แก้ไขเพิ่มเติม)

สสวท.  ขอประกาศเงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ซึ่งเงื่อนไขนี้ มีผลตั้งแต่การคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปีพุทธศักราช 2562  เป็นต้นไป ดังรายละเอียดที่แนบ ดาวน์โหลด

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 วิชาคอมพิวเตอร์

ตามที่ สสวท. และคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมคัดเลือกครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 9–31 ตุลาคม 2560  ไปแล้ว นั้น  ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561  วิชาคอมพิวเตอร์ มีรายชื่อดังต่อไปนี้ วิชาคอมพิวเตอร์  ประกาศผล สำหรับกำหนดการการอบรมเพิ่มเติมสำหรับการเข้าอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 จะแจ้งให้ทราบให้ภายหลัง