ประกาศผลผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2560

ตามที่ สสวท. และคณะกรรมการอำนวยการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมคัดเลือกครั้งที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 5–26 มีนาคม 2560 และวันที่ 2–12 เมษายน 2560 ไปแล้ว นั้น  ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปีพุทธศักราช 2560  มีรายชื่อดังต่อไปนี้ วิชาคณิตศาสตร์ ไปแข่งขัน ณ เมืองริโอ เดอ จาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ตั้งแต่วันที่ 12-23 กรกฎาคม 2560   ประกาศ (pdf)  

เชิญชวนนิสิตและนักศึกษาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 18 และเคมีโอลิมปิก ครั้งที่ 10

กระทรวงต่างประเทศแจ้งว่าศูนย์ Scientific Olympiad Student Center ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์การวิจัย และเทคโนโลยี สาธารณรัฐอิหร่าน มีกำหนดแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 18 และเคมีโอลิมปิก ครั้งที่ 10 ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 สิงหาคม 2560 ณ กรุงเตหะราน จึงขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ http://olympiad.sanjesh.org/En/Default.aspx หรือทาง email: olympiad@sanjesh.org

การอบรมคัดเลือกครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

ตามที่ สสวท. กำหนดการอบรมคัดเลือกครั้งที่ 2 โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2560 ตามกำหนดการแต่ละวิชาดังนี้

ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ประจำปี 2560

ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ประจำปี 2560 ตามรายละเอียดดังประกาศนี้

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมคัดเลือกครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560

ตามที่ สสวท. และคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์และฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการจัดอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 10 – 28 ตุลาคม 2559 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมคัดเลือกครั้งที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และฟิสิกส์ มีรายชื่อตามตัวอักษรดังต่อไปนี้

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA-Like

สสวท. ได้พัฒนาข้อสอบ PISA Like ระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และจัดทำในรูปแบบ Computer based test ขอเชิญชวนคุณครูมาศึกษาข้อสอบ และเชิญชวนนักเรียนมาฝึกฝนการคิดวิเคราะห์

เงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

สสวท.  ขอประกาศเงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ซึ่งเงื่อนไขนี้ มีผลเริ่มต้นตั้งแต่การดำเนินการโครงการฯ ประจำปีพุทธศักราช 2561  เป็นต้นไป ดังรายละเอียดที่แนบ

กำหนดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ประจำปี 2560

โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ หรือ โครงการโอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2560 นี้ มีกำหนดการแข่งขันในแต่ละสาขา ได้แก่ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

การอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

การอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี และฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2560 ซึ่งใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะ ตั้งแต่วันที่ 9 – 31 ตุลาคม 2559 โดย สสวท. กำหนดลงทะเบียนและปฐมนิเทศในวันที่ 9 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องฝ่ายโอลิมปิกวิชาการฯ อาคารปฏิบัติการ ชั้น 2 สสวท.