ตามที่ สสวท. และคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี และฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการจัดอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น บัดนี้ มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี และฟิสิกส์ ปรากฎรายชื่อตามตัวอักษรดังประกาศแนบ

ประกาศผลเข้าอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2  –>  วิชาคณิตศาสตร์

ประกาศผลเข้าอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 –>  วิชาคอมพิวเตอร์

ประกาศผลเข้าอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 –>  วิชาเคมี